Linnea hansander

Linnea Hansander arbetar interdisciplinärt med upplevelser och iscensättningar, och försöker skapa upplevelsen av att vara djupt i fantasi, lek eller dröm. Hansander använder framförallt sociala och rumsliga installationer, textil, dockor och video. Teman som återkommer i arbetet är känslor och minnen, hur kontakt fungerar och skapas och de olika utrymmen mellan och inuti människor där känslor och upplevelser utspelar sig. Hansander bor och arbetar i Stockholm och tog sin MFA Konstfack 2018.

https://linneahansander.com/

PLAY

SEE YOU IN HEAVEN TV

Installation och video 18
40 min
2018

See you in heaven TV är ett tv-program om relationen mellan levande och döda, om drömmen om kontakt mellan oss som lever i tid och rum och dom som gått ur tiden.

Jag ville göra ett verk för dom som lever med upplevelsen av en förlust som inte tar slut, dom som under en stor del av livet älskar och saknar någon som borde ha levt. Himlen och dess funktion har varit en central förklaringsmodell och tröst i mitt liv. Himlen som bild eller plats erbjuder ju en lösning på det olidliga tillståndet att leva med en frånvaro utan slut, eftersom himlen eliminerar förlusten. De döda är inte riktigt borta, de finns kvar någonstans, vi vet bara inte exakt var eller hur de kom dit. Men himlens konkreta funktion och geografiska läge är ett mysterium, dessa frågor måste undersökas.

Idén om att göra iscensättningen i form av ett tv-program kom tidigt, utifrån tanken på tv-studion som bas för osynliga sändningar till andra platser. I programmet använder jag dockor som karaktärer, baserade på varsin sida av sorg. Den idén kom också från tv, närmare bestämt barnprogrammet Beppes godnattstund, där ett antal dockor representerar olika skäl till att inte kunna somna (en är hungrig, en är busig, en behöver hela tiden gå på toaletten osv)

En slumpartad händelse som fick stor betydelse för mitt arbete med det var att författaren, kritikern och tv-personligheten John Berger dog den andra januari 2017, vilket gjorde att någon postade den första av Bergers Twelve theses on the economy of the dead på Instagram och på så vis nådde mig:

1. The dead surround the living. The living are the core of the dead. In this core are the dimensions of time and space. What surrounds the core is timelessness.

Dessa sammanlagt tolv teser av John Berger blev sen mitt huvudmaterial för att söka svar på de frågor jag redan arbetade med - vad och var är himlen, hur kommer vi dit och hur kan vi få kontakt? Och hur sörjer vi det som varken finns kvar eller är riktigt försvunnet?

← Tillbaka till alla utställare