Karolin Kent

Karolin Kent har sin bas i flera angränsande discipliner, med tonvikt på rörelsebaserad och visuell konst. Sedan 2011, har hon varit verksam inom tvärdisciplinär scenkonst, performance och visuell konst nationellt och internationellt. Kent intresserar sig för sammanhang utanför de konstnärliga institutionerna samt inom angränsade fält som pedagogik, rehabilitering, terapi och aktivism. Hennes konstnärliga metoder är improvisatoriska, experimentella, interdisciplinära och somatiska.

www.karolinkent.se

Koreograf, Dansare, Pedagog, Somatisk rörelse praktiker & Laban rörelseanalytiker

PLAY

homo(sapiens) - en koreograferad promenad

Ljud
30 min
2020

När någon frågar vem du är, vad svarar du då? Ditt namn, ditt yrke, dina intressen, var du kommer ifrån, din sexualitet? Vad menas med vem en är? Att få säga att en är människa vore kanske det mest grundliga för att sedan prata om vad en väljer att spendera sin tid med. Idag sammankopplar människan sin identitet med vad vi gör eller har gjort. Vi reflekterar inte, eller sällan över att vi bara är ytterligare en art på denna jord som ska samexistera med andra arter. Prestationen och identiteten som följer med tar över och det är svårt och tungt att upprätthålla den.

homo betyder människa och sapiens, som är namnet på vår art, betyder; klok, vettig, vis, förståndig, rådig och smart. Då vi fick det namnet tilldelat oss indikerar det att vi skulle vara den art som överlevde pågrund av vår ”vishet”? Idag går det att ifrågasätta om samma vishet är det som också kommer att leda till vår utdödhet då prestation och utveckling är viktigare än varandet i ett ekosystem i konstant förändring. Är vår basala vishet bortglömd? Är vishet något som vi har inom oss och inte något som har med intellektet att göra? Långsamt förstörs vårt ekosystem pågrund av människans behov av artificiella ting. Kan kroppslig och mental medvetenhet vara en utgångspunkt i att möta en omgivning med respekt, både de allra närmaste och de längre bort? Kan en genom att komma närmre ens egen sammansättning av energier i relation till ens omgivning skapar en förståelse kring hur allt hänger ihop.

Ett ljudverk som guidar en i en somatisk upplevelsebaserad promenad. En koreograferad promenad och subjektiv individuell upplevelse, där lyssnaren är dansaren/aktören. En upplevelse som ger kontakt med en själv och ens omgivning samt väcker frågeställningar kring existens och prestation.

Detta är en del i scenkonstprojektet homo(sapiens) som har premiär 2021 på Atalante, Göteborg. Medverkande:
Idé, koncept, röst och författande Karolin Kent.
Inspelning och ljudredigering Donovan von Martens.

← Tillbaka till alla utställare