Josefina Björk

Josefina Björks verk tar ofta formen av situationer där publiken deltar aktivt och ryms inom ramen för allomslutande performance. Situationerna utspelar sig i brytpunkten mellan det psykologiska och det strukturella och undersöker bland annat hur gruppdynamik kan användas för att avslöja samtida dilemman. Situationerna utspelar sig på bekanta samhällsinstitutioner, såsom en online‐service som undersöker kommodifieringen av intimitet. Hon är med och driver konstplattformen Ställbergs gruva, i en järnmalmsgruva utanför Kopparberg och har skapat verk för bla: MDT, Tur‐teatern, Skogen, Gbg stadsmuseum och Riksteatern.

www.josefinabjork.com

Dance machine

Videoinstallation
3 x 4 min
2015

Dance Machine är en videoinstallation där besökaren får möjlighet att dansa med en av tre dansare. Verket är den andra delen av en längre serie kring kommodifieringen av intimitet där Björk genom olika interaktiva videotjänster undersöker vad som kan uppstå i mötet med en förinspelad video som erbjuder olika typer av mellanmänskliga sysslor.

I framtagandet av AI- robotar arbetar utvecklare aktivt med att plantera fel och brister i sina produkter för att göra dem mer trovärdiga och mänskliga. Vanligen oönskade känslor som skam, pinsamhet och konstig stämning är önskvärda i programmeringen, eftersom de kan skapa en känsla av mänsklig autenticitet, samtidigt som användaren kan stänga av apparaten eller göra nya menyval så fort det blir för skamfullt eller intensivt. I rådande covid-pandemi återaktualiseras frågor om substitut för det mänskliga mötet och känsla av autenticitet, när skärmen inte längre är ett val, utan en förutsättning för mötet.

I Dance Machine möter du dansarna Lena, Eddie och Michael. I ett klassiskt kontorsrum sitter de och väntar på att någon ska komma och dansa med dem. När någon kommer tar de av sig sina tråkiga kavajer, rättar till sina glitter-skjortor, sätter på discoljuset, tittar dej i ögonen och bjuder upp.

Kamrera: Camilla Topultoni
Produktionsassistent: Tuva Björk
Dansare: Lena Kimming, Eddie Mio Larsson, Michael Norlind

← Tillbaka till alla utställare